Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 маусымдағы №733 Қаулысы

Опубликовано: Дүйсенбі, 30 Маусым 2014

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы № 258 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы № 258қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:

«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:

«Сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген 1-стратегиялық бағытта:

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген 1.1-мақсатта:

«Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру» деген 1.1.1-міндетте:

«Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

3.1. Мектепке дейінгі білім беру педагогтерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламаларын әзірлеу

 

Х

     

»;

«Сапалы мектептегі білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген                     1.2-мақсатта:

«Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну» деген                       1.2.1-міндетте:

«Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:

мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

1.1. НЗМ тәжірибесін ескере отырып, оқу   бағдарламаларын, оқулықтар мен ОӘК жаңарту

Х

Х

Х

Х

Х

1.2. Оқу бағдарламаларын әлемдік озық білім беру жүйелерінің деңгейіне сәйкестігі тұрғысынан мониторингтеу және бағалау

Х

       

10.1. Инклюзивті білім беруді одан әрі дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін бекіту

Х

       

»;

«2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген                техникалық және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі» деген                                     1.3-мақсатта:

«Кадрларды даярлаудың сапасын және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру» деген 1.3.2-міндетте:

«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштерінде»:

«2014 жыл» деген бағанда:

«1. ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы    оқу жабдығымен жарақталған ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының үлесі»              деген жолдағы «72» деген сандар «75» деген сандармен ауыстырылсын;

«Әлеуметтік әріптестікті дамыту» деген 1.3.3-міндетте:

«Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған                             іс-шаралар»:

мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

1.3. Дуальді оқыту қағидаттарын енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.4. Нақты секторда жұмыс істейтін өндірістік оқыту шеберлерін оқыту процесіне тарту бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін

 

Х

     

»;

«2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді» деген 1.4-мақсатта:

«Мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» деген 1.4.1-міндетте:

«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған                             іс-шаралар»:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

5.1. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың басым бағыттары бойынша профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

»;

«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:

         «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7.1-кіші бөлімде:

         001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» деген бюджеттік бағдарламада:

«тiкелей нәтиже көрсеткiштерiнде»:

«2014 жыл» деген бағанда:

         «Біліктілігін арттырған БҒМ қызметкерлерінің шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «30» деген сандар «244» деген сандармен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын тексеруге жататын   білім беру органдары мен ұйымдарының шамамен алғандағы саны

бірлік

   

138

       

»;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «3 311 074» деген сандар «3 675 485» деген сандармен ауыстырылсын;

003 «Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «13 161» деген сандар «13 975» деген сандармен ауыстырылсын;

004 «Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «3 216 032» деген сандар «3 637 890» деген сандармен ауыстырылсын;

005 «Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «8 977 931» деген сандар «9 622 418» деген сандармен ауыстырылсын;

006 «Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «2 196 893» деген сандар «2 518 502» деген сандармен ауыстырылсын;

008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» деген              бағдарламада:

«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi»:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Зерттеулер жүргізу бойынша жобалардың саны

бірлік

   

11

       

»;

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «2 192 664» деген сандар «3 934 435» деген сандармен ауыстырылсын;

009 «Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі, интернаттарындағы, мектепалдындағы, балабақшалардағы, оқу-сауықтыру орталықтарындағы оқушылардың орташа жылдық болжамды саны» деген жолдағы «12 124,8» деген сандар «10 492,1» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «24 269 207» деген сандар «21 764 390» деген сандармен ауыстырылсын;

010 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «727 178» деген сандар «889 331» деген сандармен ауыстырылсын;

011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама                 іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен айқындалған

               

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, барлық жоспарланған саны, оның ішінде:

орындар

235 341 

252 017

325 884

121 847

101 734

   

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру есебінен қосымша орындарды енгізу

орындар

41 070

18 646

76 260

28 546

20 957

   

оның ішінде жаңа орындар

орындар

   

56 249

       

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

100

100

100

100

100

   

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

31 899 990

42 380 506

55 873 061

23 045 167

19 241 155

   
                   

»;

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттамасы

Балабақшаларды, 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептерді жою мақсатында жалпы білім беретін мектептерді салу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама                 іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жоба ланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Пайдалануға берілетін мектептердің шамамен алғандағы саны:

               

3 ауысымды оқытуды жою үшін

бірлік

14

17

9

12

20

   

апатты жағдайдағы ғимараттарды ауыстыру үшін

бірлік

23

15

24

16

13

   

Пайдалануға берілетін мектепке дейінгі объектілердің шамамен алғандағы саны:

бірлік

26

25

44

12

36

   

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

3 ауысымды мектептерді жою үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

15,2

14,0

8,7

11,4

19,1

   

Апатты жағдайдағы мектептерді ауыстыру үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

12,2

6,2

13,3

7,8

6,3

   

Пайдалануға берілген мектепке дейінгі ұйымдардың болжамды үлесі

%

1,7

1,8

2,3

0,5

1,8

   

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

мыналарды салу кезіндегі

1 оқушы орнының шамамен алғандағы орташа құны:

               

балабақшалар

мың теңге

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

   

300 орындық мектептер

мың теңге

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

   

600 орындық мектептер

мың теңге

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

   

900 орындық мектептер

мың теңге

1 185,0

1 185,0

1 185,0

1 185,0

1 185,0

   

1200 орындық мектептер

мың теңге

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

   

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

68 122 115

54 59 5 171

73 953 464

51 572 146

51 572 146

   
                   

»;

017 «Мәдениет пен өнер саласындағы кадрларды даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «4 885 216» деген сандар «5 148 779» деген сандармен ауыстырылсын;

019 «Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тиімділік көрсеткіштерінде»:

«жетім балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз өңірлерінен балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасылардан шыққан балаларды сауықтыру және оңалту, олардың демалысын ұйымдастыру              бойынша» деген жолдағы «4 855,4» деген сандар «5 240» деген сандармен ауыстырылсын;

«диагностика, тексеру, оңалту сабақтарын өткізу бойынша» деген                жолдағы «6 648» деген сандар «6 289» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «458 110» деген сандар «479 354» деген сандармен ауыстырылсын;

020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау        және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» деген бюджеттік                бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету»

Сипаттамасы

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама                 іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Мемлекеттік тапсырыс негізінде ЖОО-лардың дайындық бөлімдеріне қабылданған тыңдаушыларды жоспарлы қабылдау

адам

1710

1980

1980

1800

1800

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

25 871

26 839

26 320

26 268

26 216

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура   бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

6   754

6 764

6 773

6 780

6   780

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

490

480

585

585

585

   

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Мемлекеттік тапсырыс негізінде дайындық бөлімдерін аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

1710

1710

1980

1980

1800

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

26 640

26 420

26 760

26 676

26 538

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

2   739

3 659

6 754

6 764

6   803

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде докторантура білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

200

228

500

490

495

   

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

ЖОО-ны аяқтаған соң бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа тұрған, мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған ЖОО түлектері үлесінің ұлғаюы

%

65

70

72

78

79

   

1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

               

студенттерге

теңге

15 235

15 235

15 235

15 235

15 235

   

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

12 950

12 950

12 950

12 950

12 950

   

магистранттарға

теңге

38 931

38 931

38 931

38 931

38 931

   

PhD докторанттарына

теңге

59 635

59 635

59 635

59 635

59 635

   

1 сәуірден бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

               

студенттерге

теңге

   

16 759

       

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

   

14 245

       

магистранттарға

теңге

   

42 824

       

PhD докторанттарына

теңге

   

65 599

       

Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %

Көру және есту қабілеттері бойынша мүгедектерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75 %  

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалар қатарынан студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30 %  

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50 %  

Мемлекеттік атаулы стипендиялар алатын студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45 %  

Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 100 %  

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

78 228 496,1

89 435 974

96 096 169

93 791 485

94 394 676

   
                             

»;

023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Жаңа формацияның әртүрлі бейіні, 12 жылдық білімнің технологиялары бойынша кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші, сондай-ақ шетелде тағылымдамадан және біліктілігін арттырудан өтуші тыңдаушылардың болжамды саны» деген жолдағы «70 351» деген сандар               «70 401» деген сандармен ауыстырылсын;

«тиімділік көрсеткіштерінде»:

«Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші 1 тыңдаушыны жылына оқытудың болжамды орташа құны» деген жолдағы «143 146» деген сандар «143 563» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «10 108 974» деген сандар «10 145 487» деген сандармен ауыстырылсын;

028 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «17 529 652» деген сандар «20 830 750» деген сандармен ауыстырылсын;

033 «Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«ЭЫДҰ шеңберінде зерттеулер өткізу бойынша жобалардың саны» деген жолдағы «2» деген сан «4» деген санмен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 813 325» деген сандар «1 948 050» деген сандармен ауыстырылсын;

035 «Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілген білім беру ұйымдарының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «2» деген сан «9» деген санмен ауыстырылсын;

«Жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарының болжамды саны» деген жолдағы «15» деген сандар «18» деген сандармен ауыстырылсын;

«түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Білім беру ұйымдарының күрделі жөндеу қажеттілігінің қамтамасыз етілуі» деген жолдағы «10,5» деген сандар «47,3» деген сандармен ауыстырылсын;

«тиімділік көрсеткіштерінде»:

«1 білім беру ұйымына негізгі құралдарды орташа сатып алу» деген жолдағы «15,4» деген сандар «28,1» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «831 304» деген сандар «3 075 431» деген сандармен ауыстырылсын;

045 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңарту және қайта жабдықтау» деген жолдағы «97» деген сандар «170» деген сандармен ауыстырылсын;

«тиімділік көрсеткіштерінде»:

«ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқыту жабдығымен жарақтандырылған ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының үлесі» деген жолдағы «64,3» деген сандар «67,3» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «2 425 000» деген сандар «4 250 000» деген сандармен ауыстырылсын;

055 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «31 811 782» деген сандар «32 202 161» деген сандармен ауыстырылсын;

057 «Кәсіпқор» холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «4 048 815» деген сандар «4 188 280» деген сандармен ауыстырылсын;

064 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

064 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама                 іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Мемлекеттік тапсырыс негізінде тыңдаушылардың жоспарлы саны

адам

500

537

500

500

500

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

адам

500

539

545

500

500

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушылардың жоспарлы саны

адам

-

97

222

312

415

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушылардың жоспарлы саны

адам

-

25

56

57

57

   

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Мемлекеттік тапсырыс негізінде дайындық бөлімін аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

477

500

535

500

500

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

-

-

0

435

491

   

Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

-

-

50

100

140

   

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

теңге

             

студенттерге

теңге

15 235

15 235

15 235

15 235

15 235

   

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

12 950

12 950

12 950

12 950

12 950

   

магистранттарға

теңге

38 931

38 931

100 000

100 000

100 000

   

PhD докторанттарына

теңге

59 635

59 635

59 635

59 635

59 635

   

1 сәуірден бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

теңге

             

студенттерге

теңге

   

16 759

       

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

   

14 245

       

магистранттарға

теңге

   

100 000

       

PhD докторанттарына

теңге

   

65 599

       

Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %

Көру және есту қабілеттері бойынша мүгедектерге (магистранттардан басқа) мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75 %  

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалар қатарынан студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30 %  

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50 %  

Мемлекеттік атаулы стипендиялар алатын студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45 %  

Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 100 %  

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 383 611

8 197 082

15 098 153

15 118 943

17 190 028

   
                             

»;

074 «Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:

«Техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «11» деген сандар «21» деген сандармен ауыстырылсын;

«Техникалық және кәсіптік білімнің арнайы пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «940» деген сандар «441» деген сандармен ауыстырылсын;

«бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «386 666» деген сандар «1 595 115» деген сандармен ауыстырылсын;

084 «Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

084 «Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Астана қаласының бюджетіне Назарбаев Зияткерлік мектептері, Назарбаев Университеті, «Кәсіпқор» холдингі» АҚ әлемдік деңгейдегі колледжі объектілерінің ғимараттарын салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама                       іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Құрылыс жүргізу үшін алынған жер учаскелерінің саны

бірлік

 

3

3

       

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

 

100

100

       

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

455 714

14 297

       

»;

085 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

085 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама             іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Сандық көрсеткіштер Астана қаласының әкімімен жасалған нәтижелер туралы келісімде айқындалған

               

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі

адам

 

9228

5358

-

-

   

Стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

 

7382

5358

-

-

   

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

 

100

100

-

-

   

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

984 336

1 000 000

0

0

   
                   

»;

089 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «11 182 738» деген сандар «12 076 663» деген сандармен ауыстырылсын;

092 «Назарбаев университеті» ДББҰ-ға нысаналы салым» деген бюджеттік бағдарламада:

«Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері»:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Дамытуға арналған нысаналы салымдарды уақтылы және толық аудару

%

   

100

       

»;

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «42 540 856» деген сандар «34 150 438» деген сандармен ауыстырылсын;

093 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

093 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама           іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жоба ланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған

нәтижелер туралы келісімдерде айқындалған

               

Стипендиаттардың жылдық орташа контингенті

адам

   

128 837

-

-

   

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана, Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

   

100

-

-

   

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

1 935 949

0

0

   

»;

094 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

094 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттамасы

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама                 іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

               

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бірлік

   

1

       

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

               

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталына қаражатты уақтылы және толық аудару

   %

   

100

       

сапа көрсеткіштері

               

тиімділік көрсеткіштері

               

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

 

500 000

       
                   

»;

130 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру» деген бюджеттік бағдарламада:

«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «5 021 010» деген сандар «5 408 142» деген сандармен ауыстырылсын.

«Бюджет шығыстарының жиынтығы» деген 7.2-кіші бөлімде:

«2014 жыл» деген бағанда:

«Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ» деген жолдағы «447 780 882,0» деген сандар «474 035 836,0» деген сандармен ауыстырылсын;

«Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «365 644 181,0» деген сандар «384 608 869,0» деген сандармен ауыстырылсын;

         «Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолдағы «82 136 701,0» деген сандар «89 426 967,0» деген сандармен ауыстырылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі                             К. Мәсімов


Жаңалықтар тізбегі
01 Сәуір 2020, 10:32
2 сәуірде Үкімет үйінде Қазақстан Үкіметінің отырысы өтеді
31 Наурыз 2020, 21:40
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесі
30 Наурыз 2020, 16:55
Коронавируспен күресуге тартылған медицина қызметкерлеріне төленетін үстеме ақы көлемі бекітілді
30 Наурыз 2020, 15:20
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №54
30 Наурыз 2020, 08:30
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 28 наурыздағы №154 Қаулысы
30 Наурыз 2020, 08:30
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №143 Қаулысы
30 Наурыз 2020, 08:30
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №142 Қаулысы
30 Наурыз 2020, 08:30
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №141 Қаулысы
28 Наурыз 2020, 12:15
Машина жасау саласындағы бір жұмыс орны іргелес салаларда 7-8 жұмыс орнын құруға жол ашады
28 Наурыз 2020, 11:56
ҚР Премьер-Министрі А. Мамин мен ӨР Премьер-Министрі А. Арипов Қостанайда жаңа автомобиль модельдерінің бірлескен өндірісін ашты
27 Наурыз 2020, 13:01
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтатылады
27 Наурыз 2020, 08:30
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі клиенттерге төлемді кейінге шегеруді автоматты түрде қосымша құжаттарды талап етпей жүзеге асырады
26 Наурыз 2020, 18:42
ҚР Президенті жанындағы ТЖ режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында шектеу шараларын күшейтті
25 Наурыз 2020, 16:56
Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық биотехнология орталығына барды
24 Наурыз 2020, 22:41
ҚР Президенті ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинмен және БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерришпен телефон арқылы сөйлесті
24 Наурыз 2020, 15:11
Үкіметте Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру шаралары қаралды
24 Наурыз 2020, 14:34
«Birgemiz» Қоғамдық қорының Қамқоршылар кеңесінің құрамы жарияланды
23 Наурыз 2020, 13:36
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында сөйлеген сөзі
22 Наурыз 2020, 13:20
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №53
21 Наурыз 2020, 16:09
Қ. Тоқаев коронавируспен күрес жұмыстарын үйлестіру және мониторинг жасау жөніндегі Шұғыл әрекет ету орталығына барды
21 Наурыз 2020, 14:50
ҚР Премьер-Министрі А. Мамин Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанның үкімет басшыларымен телефон арқылы сөйлесті
21 Наурыз 2020, 12:34
Асқар Мамин қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтады
21 Наурыз 2020, 09:06
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады
21 Наурыз 2020, 09:01
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтады
21 Наурыз 2020, 08:05
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 наурыздағы №127 Қаулысы
21 Наурыз 2020, 08:00
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 наурыздағы №126 Қаулысы
20 Наурыз 2020, 17:52
А. Мамин әкімдерге ірі кәсіпорындармен және ШОБ-пен бірлесіп жұмыс орындарының сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды
20 Наурыз 2020, 12:00
Карантин енгізу қазақстандықтарды барлық қажетті өнімдермен қамтамасыз етуді шектемейді — Е. Тоғжанов
20 Наурыз 2020, 11:53
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлерінің 70%-ы қашықтан жұмыс істеуге көшірілді
20 Наурыз 2020, 11:29
Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 32 млрд теңгеден астам қаржы бөлінеді
20 Наурыз 2020, 09:38
ҚР Премьер-Министрі А. Мамин Нұр-Сұлтан қаласында карантин режимін қамтамасыз ету жұмыстарын тексерді 
20 Наурыз 2020, 07:55
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына үндеуі
19 Наурыз 2020, 20:56
ҚР аумағында COVID-19 таралуына жол бермеу шаралары туралы брифинг өтеді
19 Наурыз 2020, 19:34
Мемлекет басшысы Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевтың есебін тыңдады
19 Наурыз 2020, 19:15
Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан қаласының кіреберісіне қойылған бақылау-өткізу бекетіне барды
19 Наурыз 2020, 12:48
Қазақстан Президенті Бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовті қабылдады
18 Наурыз 2020, 21:17
Әлеуметтік маңызы бар өнімдерді импорттау үшін «жасыл дәліз» ашылды
18 Наурыз 2020, 18:59
Үкімет азық-түлік бағасының тұрақтылығын және үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етеді
18 Наурыз 2020, 13:17
Нұрсұлтан Назарбаев коронавируспен күреске 200 миллион теңге бөлуді тапсырды
18 Наурыз 2020, 13:15
Мемлекет басшысы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының әкімдерімен бейнебайланыс арқылы кеңес өткізді
18 Наурыз 2020, 11:22
Мемлекет басшысы Премьер-Министр, Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия төрағасы Асқар Маминді қабылдады
17 Наурыз 2020, 20:36
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына кіруді және шығуды шектеу туралы
17 Наурыз 2020, 18:50
2020 жылы «Бәйтерек» холдингі 19 мыңнан аса ШОБ жобасына қолдау көрсетеді
17 Наурыз 2020, 16:10
ҚР Президенті жанындағы ТЖ режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия биылғы 19 наурыздан бастап Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында карантин режимін енгізді
17 Наурыз 2020, 15:46
Мемлекет басшысы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, саясаттанушы Расул Жұмалыны қабылдады
17 Наурыз 2020, 14:13
Р. Дәленов уақытша жабылған нысандарды қолдау шаралары туралы айтып берді
17 Наурыз 2020, 13:50
Баға өткен аптаның басындағы деңгейде болуы тиіс — Б. Сұлтанов сөзін қазақстандық кәсіпкерлерге бағыттады
17 Наурыз 2020, 13:41
ҚР-да жеке тұлғалардың тұтынушылық қарыздары бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен кезде сыйақы есептеуге тыйым салу енгізіледі — М. Әбілқасымова 
17 Наурыз 2020, 13:13
Әлихан Смайылов ТЖ кезеңінде бюджетті қалыптастырудың ерекше тәртібі туралы айтып берді
17 Наурыз 2020, 12:52
Қазақстанда 200 мың жұмыс орны ашылады — Б. Нұрымбетов азаматтарды жұмыспен қамту шаралары туралы
Депутаттық сауал
© 2019 - 2020 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Баспасөз Қызметі